Voorgenomen beursnotering

Op 3 maart 2015 heeft Refresco Gerber de intentie aangekondigd een beursnotering aan te vragen aan Euronext Amsterdam. Op 17 maart 2015 is het prospectus gepubliceerd. Refresco Gerber wil Nederlandse particuliere beleggers de gelegenheid bieden kennis te nemen van de details met betrekking tot de beursnotering van de aandelen Refresco Gerber. U vindt daarom op deze pagina’s informatie over de onderneming, de aanbieding aan Nederlandse particuliere beleggers, de gepubliceerde persberichten en het Engelstalige prospectus (waarin  een Nederlandstalige samenvatting is opgenomen). Tevens vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Informatie voor Nederlandse particuliere beleggers
Refresco Gerber wil Nederlandse particuliere beleggers in staat stellen kennis te nemen van de details met betrekking tot de geplande beursnotering van de aandelen Refresco Gerber. De aanbieding bestaat uit (i) een openbare aanbieding aan institutionele en particuliere beleggers in Nederland en (ii) een onderhandse plaatsing aan bepaalde institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden. Particuliere beleggers kunnen profiteren van een voorkeurstoewijzing voor particuliere beleggers, die tot 10% van het totale aantal aangeboden aandelen kan vertegenwoordigen (exclusief de aandelen onder de overtoewijzingsoptie). Aan iedere particuliere belegger in Nederland worden de eerste 250 (of minder) gewone aandelen toegewezen waarop deze belegger heeft ingeschreven. In het geval de vraag van particuliere beleggers de 10% voorkeurstoewijzing overstijgt, kan het zijn dat de toewijzing evenredig wordt verminderd en een particuliere belegger niet de volledige eerste 250 gewone aandelen toegewezen krijgt.

Waarschuwing
Deze website bevat een korte beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen zoals opgenomen in het Engelstalige prospectus van Refresco Gerber B.V. dat algemeen verkrijgbaar is gesteld op 17 maart 2015 (“Prospectus”). Deze website is geen samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Het is naar zijn aard niet volledig. Op zichzelf vormt de informatie op deze website dan ook geen geschikte basis voor het nemen van een beslissing om te beleggen in de gewone aandelen van Refresco Gerber (“Aandelen”). Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de Aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op de informatie die is opgenomen in het Prospectus en niet op de informatie op deze website. Deze website is gebaseerd op, en dient te worden gelezen in samenhang met, de meer gedetailleerde informatie en de financiële informatie (inclusief de toelichting daarop) zoals opgenomen in het Prospectus. De tekst van het Prospectus prevaleert boven de tekst van deze website. Deze website is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt.

Beleggen in aandelen brengt risico’s met zich mee. Resultaten van het bedrijf of de bedrijven waarin u belegt, kunnen immers tegenvallen, ook die van Refresco Gerber. De Aandelen zijn niet eerder op de publieke markt verhandeld er is geen enkele garantie dat er een actieve en liquide markt voor de Aandelen ontstaat. De koers van de Aandelen kan dalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u weinig of zelfs geen dividend ontvangt. Potentiële beleggers dienen dan ook, voordat zij tot inschrijving overgaan, het Prospectus nauwkeurig te bestuderen. In het bijzonder dienen zij kennis te nemen van de beschrijving van de risico’s die verbonden zijn aan een eventuele belegging in de Aandelen zoals opgenomen in het hoofdstuk ‘Risk Factors’ van het Prospectus. Voordat potentiële beleggers een eventuele beslissing nemen om in te schrijven op de Aandelen, wordt hen geadviseerd een professionele financieel adviseur te raadplegen.

Potentiële beleggers worden er verder nadrukkelijk op gewezen dat de beursgang van Refresco Gerber onder bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden. In een dergelijk geval worden alle inschrijvingen genegeerd. Alle toewijzingen van de Aandelen worden in dat geval geacht niet te zijn gedaan. Alle ontvangen betalingen voor de Aandelen worden geretourneerd zonder vergoeding van rente of andere kosten en Euronext Amsterdam N.V. kan verrichte transacties ongeldig verklaren.

Deze website bevat uitspraken over de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en verwachtingen met betrekking tot externe ontwikkelingen. Deze uitspraken houden aannames, risico’s en onzekerheden in welke na de datum van publicatie van het Prospectus kunnen veranderen. De waarde van uw belegging in de Aandelen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Over Refresco Gerber

Feiten & Cijfers

 • Refresco Gerber is een toonaangevende Europese bottelaar van frisdranken en vruchtensappen voor de detailhandel en A-merkfabrikanten.
 • Sinds de oprichting in 1999 is Refresco Gerber zowel op autonome basis als door acquisities, gegroeid van een kleine Nederlandse organisatie tot een pan-Europese bottelaar met een omzet van EUR 2 miljard met 27 productiefaciliteiten en 159 productielijnen in negen landen.
 • De voornaamste bedrijfsonderdelen van Refresco Gerber zijn gevestigd in West-Europa, met de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Iberische Schiereiland en Italië als belangrijkste markten.
 • Het pan-Europese karakter van Refresco Gerber’s productiefaciliteiten, de wereldwijde inkoopactiviteiten en  de lokale innovatiekracht maken het mogelijk om een breed aanbod aan producten en verpakkingen te leveren die toegespitst zijn op de specificaties en behoeftes van individuele klanten.
 • Refresco Gerber heeft een bewezen buy-and-build-strategie, die heeft geresulteerd in continue groei door een combinatie van strategische acquisities en autonome groei.
 • Sinds 1999 heeft Refresco Gerber dertien bedrijven gekocht en geconsolideerd, waaronder  de fusie met Gerber Emig in 2013.
 • Refresco Gerber heeft over het financiële jaar 2014, dat eindigde op 31 december 2014, stevige resultaten laten zien, met 18,1% hogere volumes tot 6 miljard liter, een 28,3% hogere omzet van EUR 2,0 miljard en een 49,0% hoger aangepast bedrijfsresultaat van EUR 208,2 miljoen.

Profiel
Refresco Gerber is de leidende Europese bottelaar van frisdranken en vruchtensappen voor detailhandel en A-merkfabrikanten met productie-locaties in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, het Iberische Schiereiland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Finland. Het bedrijf heeft over het jaar 2014 volumes van 6,0 miljard liter gerealiseerd met een omzet van circa EUR 2,0 miljard. Refresco Gerber biedt een breed scala aan verschillende product- en verpakkingscombinaties; van 100% pure vruchtensappen tot koolzuurhoudende frisdranken en bronwater verpakt in karton, PET-flessen, aseptische PET-flessen, blikjes en glas.

Met een focus op innovatie is Refresco Gerber voortdurend op zoek naar nieuwe en alternatieve manieren om de kwaliteit van zijn product- en verpakkingscombinaties te verbeteren in lijn met de wensen van consumenten en klanten, verantwoordelijkheid voor het milieu en de marktvraag.

Het hoofdkantoor van Refresco Gerber is gevestigd in Rotterdam en de onderneming heeft 4.100 werknemers.

Refresco Gerber heeft een aantal onderscheidende kenmerken, die zorgen voor een stevige concurrentiepositie. Deze kenmerken stellen de onderneming in staat de positie als marktleider te behouden en te versterken:

 • Winnend bedrijfsmodel, gericht op leiderschap in huismerk en co-packing, biedt structurele concurrentievoordelen.
 • Duidelijke kostenvoordelen als leidende pan-Europese onafhankelijke bottelaar, met marktleidende posities.
 • Volledig spectrum van product- en verpakkingsaanbod op het pan-Europese platform biedt stabiliteit door middel van diversificatie.
 • Stevig fundament voor de toekomst gebaseerd op langdurige klantrelaties en een reputatie als een voorkeursleverancier voor detailhandelaars in Europa en een aantrekkelijke partner voor A-merk eigenaren.
 • De verscheidenheid aan innovatiemogelijkheden ondersteunt de authenticiteit van klantenproposities en kostenleiderschap.
 • Track record in het realiseren van synergiën bij acquisities is het bewijs van het succesvol voortzetten van de consolidatiestrategie.
 • Een toegewijd en ervaren management team met brede erkenning in de branche.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Bestuur worden alom gewaardeerd in en door de sector en hebben de relatie van Refresco Gerber met de grootste en sterkst groeiende retailers en discounters in Europa versterkt. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een senior management team met gemiddeld meer dan tien jaar ervaring in de voedsel- en drankensector. Samen hebben zij een sterke reputatie opgebouwd wat betreft de financiële prestaties, acquisities en integratie en efficiëntie verbeteringen.

Hans Roelofs (Nederlands) werd in maart 2007 als CEO bij  Refresco Group B.V. aangesteld en is sindsdien verantwoordelijk voor diens snelle groei, gedreven door vele opeenvolgende fusies en overnames. Voor zijn aanstelling bij Refresco, was Hans als CEO verbonden aan Dumeco, een A-merk vleesproducent en verwerker. Hans begon zijn carrière bij Nutreco, waar hij doorgroeide tot managing director van de Agri Food business. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen.

Aart Duijzer (Nederlands) is sinds in 2000 CFO bij Refresco en is tevens één van de oprichters. Voor zijn positie bij Refresco, werkte Aart als Finance Director bij de Continental Europe-divisie van Hazlewood Food Plc. Aart ging zijn carrière van start bij KPMG en heeft een Masteropleiding business economics genoten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is een Nederlandse registeraccountant.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende acht leden: de heer A.S. Dijkhuizen; de heer S.B. Gorvy; de heer P.A. de Jong; de heer T.M. Jonsson; de heer H.T. Kristinsson; de heer I. Petrides; de heer N.J. Schoenfeld en de heer J. Sigurdsson. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code zijn de heren A.S. Dijkhuizen en I. Petrides onafhankelijke bestuursleden. Met ingang van de afwikkelingsdatum (Settlement Date) zullen de heren  T.M. Jonsson en N.J. Schoenfeld aftreden en zal de heer T. de Kool worden voorgedragen  als aanvullend onafhankelijke lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Kool (1952) is lid van de Raad van Commissarissen van Van Gansewinkel Groep en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Blokker Holding.

Reden voor de beursgang en aanwending van de opbrengst
Door middel van een beursnotering verkrijgt Refresco Gerber toegang tot de internationale kapitaalmarkten. Bovendien zorgt de beursgang voor bredere spreiding van het aandelenbezit en extra financiële flexibiliteit en armslag. De netto opbrengst van de emissie van nieuwe aandelen zal ten gunste van Refresco Gerber komen, deze middelen gevoegd bij de bestaande kasreserves zullen worden gebruikt voor aflossing van EUR 100 miljoen op de uitstaande schulden. De onderneming streeft naar een verhouding van de netto schuld ten opzichte van de onderliggend EBITDA (leverage ratio) van maximaal 2,5 keer na de beursgang op Euronext Amsterdam.

Dividendbeleid
Refresco Gerber is voornemens na notering dividend uit te keren aan  aandeelhouders en streeft ernaar binnen het dividendbeleid een uitkering van 35% tot 50% van de onderliggende nettowinst (d.i. nettowinst exclusief buitengewone baten/lasten) uit te keren.

De aandelenuitgifte

Prospectus
Voor deze beursintroductie is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld. Bij het nemen van een beslissing om in te schrijven op de aangeboden aandelen dient een potentiële belegger zich uitsluitend te baseren op informatie die is opgenomen in het volledige Engelstalige prospectus d.d. 17 maart 2015 dat hieronder te downloaden is. Het prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via deze website en voor Nederlandse ingezetenen, de website van de AFM (www.afm.nl) en Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) en kan kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO per e-mail ([email protected]), per telefoon (European toll-free number: 00800 2226 2676) of schriftelijk (ABN AMRO Bank N.V., t.a.v. Corporate Broking, HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Er is ook een Nederlandse samenvatting opgenomen in het Engelstalige prospectus.

Uitgifteprijs
De prijs per aangeboden aandeel ligt naar verwachting tussen EUR 13 en EUR 16. Dit is een bandbreedte en is indicatief. De bandbreedte van de uitgifteprijs kan tijdens de aanbiedingsperiode veranderen en een dergelijke verandering zal via een persbericht op de website van Refresco Gerber bekend worden gemaakt. De definitieve uitgifteprijs van de aangeboden aandelen en het aantal aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld en bekend gemaakt middels een persbericht en een document dat bij de AFM wordt gedeponeerd en ook wordt gepubliceerd op de website van Refresco Gerber en op de website van Euronext.

Omvang aanbieding
De totale aanbieding omvat een zodanig aantal nieuw uitgegeven aandelen Refresco Gerber als nodig is om een beoogde bruto opbrengst van EUR 100 miljoen te realiseren en ten hoogste 30,930,662 bestaande aandelen Refresco Gerber die door de bestaande aandeelhouders, waaronder ook een aantal senior managers van de onderneming, worden aangeboden.

Daarnaast is er een overtoewijzingsoptie van maximaal 15% van de aangeboden aandelen, ofwel maximaal 5.793.446 bestaande gewone aandelen, verleend door de verkopende aandeelhouders aan de begeleidende banken (de “joint bookrunners”).

Het totale aantal aangeboden aandelen kan tijdens de inschrijfperiode veranderen en een dergelijke verandering zal via een persbericht op de website van Refresco Gerber bekend worden gemaakt. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld, nadat rekening is gehouden met bepaalde voorwaarden en factoren. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt bekend gemaakt in een document dat bij de AFM wordt gedeponeerd, en ook via een persbericht op de website van Refresco Gerber en op de website van Euronext.

Verwacht tijdschema
Het onderstaande tijdschema geeft een overzicht van verwachte belangrijke data voor de aanbieding (in Nederlandse tijd):

17 maart 2015 Publicatie prospectus
17 maart 2015 09:00 uur Begin aanbiedingsperiode
25 maart 2015 17:30 uur Einde aanbiedingsperiode voor Nederlandse particuliere beleggers
26 maart 2015 13:00 uur Einde aanbiedingsperiode voor overige beleggers
26 maart 2015 Vaststelling definitieve uitgifteprijs per aandeel Refresco Gerber en exact aantal aangeboden aandelen
26 maart 2015 Toewijzing van de aangeboden aandelen
27 maart 2015 Eerste Handelsdatum (handel op ‘if-and-when-delivered’ basis)
31 maart 2015 Afwikkelingsdatum (betaling en levering aandelen Refresco Gerber)

Inschrijving
De aanbieding aan particuliere beleggers richt zich uitsluitend tot particuliere beleggers in Nederland. Hieronder worden verstaan natuurlijke personen woonachtig in Nederland en/of investeringsvennootschappen met statutaire zetel in Nederland en met als enig doel het vermogensbeheer en/of de pensioenplanning van een specifiek natuurlijk persoon. Niet-ingezetenen in Nederland kunnen niet inschrijven.

Particuliere beleggers kunnen zich alleen bestens inschrijven. Dit betekent dat indien u zich hebt ingeschreven, u gehouden bent voor de aan u toegewezen aangeboden aandelen de definitieve uitgifteprijs te betalen, ook als deze wordt vastgesteld lager dan de ondergrens of hoger dan de bovengrens van de indicatieve bandbreedte van de uitgifteprijs (indien van toepassing, zoals gewijzigd). Nederlandse particuliere beleggers kunnen hun aanvraag annuleren of wijzigen, bij de financiële tussenpersoon bij wie zij hun aanvraag hebben ingediend tot het einde van de aanbiedingsperiode (indien van toepassing, zoals verkort of verlengd). De definitieve uitgifteprijs zal naar verwachting op 26 maart 2015 worden aangekondigd.

Geïnteresseerde particuliere beleggers kunnen vanaf 17 maart 2015 09:00 uur (Nederlandse tijd) tot 25 maart 2015 17:30 uur (Nederlandse tijd) op de aangeboden aandelen inschrijven, behoudens inkorting of verlenging van het tijdschema voor de aanbieding. De dag en/of het tijdstip waarop beleggers hun wens tot inschrijving kenbaar moeten maken kan liggen voor afloop van de aanbiedingsperiode, afhankelijk van de instructies van de financiële instelling die voor hun inschrijving zorg draagt. De Joint Bookrunners kunnen de aanbiedingsperiode laten aanvangen of eindigen op verschillende data voor particuliere en institutionele beleggers.

Bij een inkorting of verlenging van de aanbiedingsperiode kunnen de prijsvaststelling, de toewijzing, de notering, de aanvang van de handel en de betaling en levering van de aangeboden aandelen navenant worden vervroegd of verlaat.

Preferente Particuliere Toewijzing

Er zal een preferente toewijzing van de aandelen aan particuliere beleggers in Nederland plaatsvinden. Aan iedere daarvoor in aanmerking komende particuliere belegger in Nederland zullen de eerste 250 (of minder) aangeboden aandelen waarvoor een belegger zich inschrijft worden toegewezen, tenzij de totale inschrijving van particulieren meer is dan de gereserveerde 10% van de aanbieding (exclusief de aandelen onder de overtoewijzingsoptie). Indien de aanvraag van particulieren dit deel zou overschrijden zal de preferente toewijzing pro rata plaatsvinden tot aan de eerste 250 (of minder) aandelen waarvoor is aangemeld. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet alle eerste 250 (of minder) aandelen krijgt toegewezen waarvoor u zich heeft ingeschreven. Het exacte aantal aandelen dat wordt toegewezen aan Nederlandse particuliere beleggers wordt vastgesteld na afloop van de aanbiedingsperiode.

Om in aanmerking te komen voor deze preferente toewijzing moet u een Nederlandse particuliere belegger zijn en uw inschrijving indienen tussen 17 maart 2015 om 9:00 (Nederlandse tijd) en 25 maart 2015, 17:30 uur (Nederlandse tijd) via financiële tussenpersonen. Financiële tussenpersonen kunnen verschillende termijnen toepassen voor de inschrijving voor het einde van de aanbiedingsperiode. ABN AMRO Bank N.V. zal als de retail coördinator de financiële tussenpersonen informeren over het totale aantal aandelen dat is toegewezen aan de individuele Nederlandse particuliere beleggers.

Veelgestelde vragen

Het proces van de beursgang

1. Betekent het feit dat het prospectus is gepubliceerd dat de beursgang van Refresco Gerber dus definitief doorgaat?
Behoudens een inkorting of verlenging van het tijdschema voor de aanbieding van de gewone aandelen in Refresco Gerber N.V. zal de notering en handel in de gewone aandelen in Refresco Gerber N.V. op Euronext Amsterdam naar verwachting op 27 maart 2015 aanvangen op een ‘as-if-and-when-delivered‘ (zie vraag 2) basis. De publicatie van het prospectus betekent niet dat de beursgang definitief doorgaat. Dit hangt onder meer af van de belangstelling  in de markt voor de aandelen Refresco Gerber.

2. Wat betekent handel op ‘as-if-and-when-delivered’ basis?
De handel in de gewone aandelen in Refresco Gerber vóór de afwikkeling van de aanbieding zal plaatsvinden op basis van ‘as-if-and-when-delivered‘. Indien de voltooiing van de aanbieding niet op de Afwikkelingsdatum plaatsvindt, of in het geheel niet plaatsvindt, zal de aanbieding worden ingetrokken, zullen alle inschrijvingen voor de aangeboden aandelen worden genegeerd, zullen eventueel gedane toewijzingen worden geacht niet te zijn gedaan, zullen gedane betalingen worden geretourneerd zonder vergoeding van rente of andere kosten en kan Euronext Amsterdam de verrichte transacties ongeldig verklaren.

3. Hoeveel aandelen Refresco Gerber zullen er worden aangeboden?
De aanbieding bestaat naar verwachting uit ten hoogste 38.622.970 gewone aandelen (exclusief de uitoefening van de overtoewijzingsoptie), bestaande uit:

 • een uitgifte van  een zodanig aantal nieuwe gewone aandelen door de onderneming dat nodig is om een beoogde bruto opbrengst van EUR 100 miljoen, waarvan de netto opbrengst, gevoegd bij de bestaande kasreserves van de vennootschap, gebruikt wordt om EUR 100 miljoen  op de uitstaande schulden af te lossen;
 • een verkoop van in totaal maximaal 30.930.662 bestaande gewone aandelen door de huidige aandeelhouders; en
 • een overtoewijzingsoptie, bestaande uit maximaal 15% van het totale aantal aangeboden aandelen die onder de aanbieding worden verkocht.

Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld, nadat rekening is gehouden met bepaalde voorwaarden en factoren. Het exacte aantal aangeboden aandelen wordt bekend gemaakt in een document dat bij de AFM wordt gedeponeerd en ook via een persbericht op de website van Refresco Gerber en Euronext Amsterdam.

4. Wat wordt verstaan onder particuliere beleggers?
Onder particuliere beleggers die in aanmerking komen voor de voorkeurstoewijzing wordt verstaan natuurlijke personen woonachtig in Nederland, maar ook investeringsvennootschappen met statutaire zetel in Nederland, die zijn opgericht met als enig doel het vermogensbeheer en/of de pensioenplanning van een specifiek natuurlijk persoon. Niet-ingezetenen in Nederland kunnen niet inschrijven.

5. Wat wordt er bedoeld met de Voorkeurstoewijzing Particuliere Beleggers?
Nederlandse particuliere beleggers kunnen profiteren van een voorkeurstoewijzing, die tot 10% van het totale aantal aangeboden aandelen kan vertegenwoordigen (exclusief de aandelen onder de overtoewijzingsoptie). Aan iedere particuliere belegger in Nederland worden de eerste 250 (of minder) gewone aandelen toegewezen waarop deze belegger heeft ingeschreven. Hier geldt wel de kanttekening dat als het totaal aantal aandelen waarop de particuliere beleggers hebben ingeschreven meer is dan 10% van de totale aanbieding (exclusief de aandelen onder de overtoewijzingsoptie), er naar evenredigheid aandelen worden toegewezen. Het kan dus voorkomen dat aan de belegger niet alle eerste 250 aandelen waarop deze heeft ingeschreven, worden toegewezen.

Het aandeel Refresco Gerber

6. Waar is het Refresco Gerber aandeel genoteerd?
Het aandeel Refresco Gerber zal worden genoteerd aan Euronext Amsterdam, onder het symbool RFRG.

7. Van welke index zal het aandeel deel uit maken?
Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer Refresco Gerber onderdeel gaat uitmaken van een index. De selectie van een index, die door Euronext Amsterdam wordt samengesteld, is onder andere gebaseerd op de free-float marktkapitalisatie van een onderneming en kan dus pas bepaald worden na notering. Euronext Amsterdam heeft vaste momenten waarop de index opnieuw wordt samengesteld, en pas dan zal blijken of Refresco Gerber in een index wordt opgenomen.

8. Hoeveel zal een aandeel Refresco Gerber gaan kosten?
De prijs per aangeboden aandeel ligt naar verwachting tussen EUR 13 en EUR 16. Dit is een bandbreedte en is indicatief. De bandbreedte van de uitgifteprijs kan tijdens de aanbiedingsperiode veranderen en een dergelijke verandering zal voor het einde van de aanbiedingsperiode via een persbericht op de website van Refresco Gerber bekend worden gemaakt. Indien de bovengrens van de bandbreedte van de uitgifteprijs wordt verhoogd, zal de herziene bandbreedte van de uitgifteprijs bekend worden gemaakt in een persbericht op de website van Refresco Gerber en kunnen investeerders die al een aankoop van aangeboden aandelen waren overeengekomen, gebruik  maken van het recht om hun inschrijving in te trekken na publicatie van het persbericht.

Elke verhoging van de bovengrens van de bandbreedte van de uitgifteprijs of het vaststellen van een uitgifteprijs boven de bandbreedte van de uitgifteprijs op de laatste dag van de aanbiedingsperiode zal leiden tot een verlenging van de aanbiedingsperiode met tenminste twee werkdagen.

De definitieve uitgifteprijs van de aangeboden aandelen en het aantal aandelen wordt na afloop van de aanbiedingsperiode vastgesteld en bekend gemaakt in een document dat zal worden gepubliceerd middels een persbericht en dat bij de AFM wordt gedeponeerd en ook wordt gepubliceerd op de website van Refresco Gerber en Euronext Amsterdam.

9. Hoe wordt de prijs van een aandeel Refresco Gerber bepaald?
De prijs wordt bepaald aan de hand van de vraag naar aandelen Refresco Gerber tijdens de inschrijvingsperiode (van 17 maart 2015 tot en met 17.30 uur op 25 maart 2015 voor particuliere beleggers en van 17 maart 2015 tot en met 13.00 uur op 26 maart 2015 voor institutionele beleggers). Voor de bepaling van het aanbod verwijzen we naar het prospectus.

10. Waar kan ik mij inschrijven voor het kopen van aandelen Refresco Gerber?
Inschrijven is kosteloos en u kunt zich wenden tot uw eigen beleggingsadviseur of tot ABN AMRO, Rabobank en andere financiële instellingen.

11. Hoe kan ik het prospectus krijgen?
Voor deze beursgang is een prospectus en de Nederlandstalige samenvatting van het Prospectus in de zin van artikel 5:14 van de Wft algemeen verkrijgbaar gesteld. Om een verantwoorde beleggingsbeslissing te kunnen nemen is het essentieel om kennis te nemen van het Engelstalige prospectus van 17 maart 2015 (waarin een Nederlandstalige samenvatting is opgenomen).

Het prospectus is verkrijgbaar in elektronische vorm via deze website en kan kosteloos in gedrukte vorm worden opgevraagd bij ABN AMRO per e-mail ([email protected]), per telefoon (European toll-free number: 00800 2226 2676) of schriftelijk (ABN AMRO Bank N.V., t.a.v. Corporate Broking, HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam). Het Prospectus is, voor Nederlandse ingezetenen, tevens verkrijgbaar in elektronische vorm via de websites van de AFM (www.afm.nl) en Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com).

12. Waar kan ik informatie vinden over de resultaten van Refresco Gerber?
Financiële informatie aangaande de afgelopen drie boekjaren, zijn opgenomen in het prospectus. De meest recente resultaten die zijn opgenomen betreffen de jaarresultaten 2014, eindigend op 31 december 2014.